Nejaktuálnější letní tipy…

Trojská botanická zahrada připravuje výstavu jehličnanů

V průběhu letních prázdnin se návštěvníci Botanické zahrady hl. m. Prahy mohou těšit na výstavu věnovanou jehličnanům,  která si klade za cíl ukázat návštěvníkovi výjimečnost této skupiny dřevin. V rámci rostlinné říše jsou totiž jehličnany zcela unikátní. V něčem jsou nadčasoví a v jiném naopak archaičtí. V době klimatické nestability možná i o to více zranitelní. Kvůli těmto změnám patří mnoho rodů a druhů k potenciálně ohroženým. Právě lidské chyby v hospodaření a nakládání s krajinou mají na tyto dřeviny velký dopad.

„Veřejnosti chceme přiblížit hlubší poznatky o jehličnanech a tím i zvýšit povědomí o jejich významu krajině. Návštěvník se při procházce zahradou seznámí s jejich ekologií a rozšířením, k vidění budou nejen domácí sadovnicky a lesnicky využívané druhy, ale i exotické a raritní tropické exempláře. Díky příznivým klimatickým podmínkám si můžeme dovolit pěstovat některé choulostivé druhy celoročně venku. Návštěvník tak uvidí exempláře ve stejné velikosti jako v jejich exotické domovině,“ zve na výstavu Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Návštěvníka provede zahradou naučná stezka s osmi tematickými zastaveními, týkajících se života jehličnanů. Výstavu doplní ukázky šišek, řezů dřev a jiných názorných objektů, které blíže představí stavbu těla těchto dřevin. Pro ty nejmenší, jsou ve spolupráci s časopisem Čtyřlístek, připraveny úkoly, které doprovodí známý komiks.

„Během prohlídky zahrady lze obdivovat například sekvojovce obrovského (Sequoiadendron giganteum) jehličnaté giganty a nejmohutnější stromy naší planety. V prostoru dnešní Ornamentální zahrady rostou už od 70. letech minulého století. Nejvyšší dřevinou světa je sekvoje vždyzelená (Sequoia sempervirens). Trojská botanická zahrada ji jako jedna z mála v České republice pěstuje celoročně venku. Další zajímavostí je cypřiš vždyzelený (Cupressus sempervirens) známý z dovolených ve Středozemí, borovice Bungeova (Pinus bungeana) s maskáčovou kůrou, nebo americká borovice Sabinova (Pinus sabiniana) patřící do skupiny, které mají nejtěžší šišky na světě,“ říká Tomáš Vencálek, kurátor dřevin mírného pásma. To vše bude součástí 23 zastavení u konkrétních druhů, doplněné popiskem.

Výstava se koná ve venkovních expozicích Botanické zahrady hl. m. Prahy i ve skleníku Fata Morgana od 1. července do 31. srpna denně od 9.00 do 19.00 hodin, skleník Fata Morgana je v pondělí uzavřený.