Nejaktuálnější letní tipy…

Běh pro Paměť národa: zachování příběhů pamětníků a poslední prohlídky věznice

V sobotu 13. května se v Uherském Hradišti poběží Běh pro Paměť národa. Po loňském okruhu ve Starém Městě se letos přemístí start a cíl na Masarykovo náměstí v srdci Slovácka. Organizátory běhu jsou Post Bellum o. p. s., spolek Mysli Jinak, festival Slovácké léto a Gymnázium Uherské Hradiště. Pro zájemce si kromě běžeckých tras připravili i zajímavý doprovodný program.

Letos se v Uherském Hradišti poběží za všechny, kteří to nevzdali, 5 nebo 10 kilometrů a symbolický neměřený běh na 1 kilometr. Připraveny budou i trasy pro děti. Registrace začnou na náměstí ve 12 hodin, první dětský běh odstartuje ve 14 a hlavní běh pak v 15.15 hodin.

Uhrazením startovného běžci přispějí na zachování příběhů pamětníků 20. století, umožní jejich zaznamenání, ať už filmové nebo rozhlasové. Zároveň si připomenou všechny, kteří ve 20. století trpěli válkou či komunistickou zvůlí nebo bojovali za svobodu a demokracii,“ vysvětluje jeden z organizátorů hradišťského běhu Marek Pochylý.

Doprovodný program: prohlídky věznice, výstava, koncerty

Organizátorům Běhu pro Paměť národa se podařilo dohodnout se spolkem Memoria výjimečné prohlídky uherskohradišťské věznice a bývalého justičního paláce. Jedná se o poslední možnost, jak se do nechvalně proslulého komunistického vězení podívat před plánovanou několikaletou rekonstrukcí.

Příběhy 20. století máme u nás v Uherském Hradišti doslova pod nosem. V místní věznici se odehrávaly události, na které nesmíme zapomínat,“ osvětluje profesor dějepisu Gymnázia Uherské Hradiště Drahomír Hlaváč, proč konkrétně o tento doprovodný program organizátoři usilovali. Prohlídky budou pouze čtyři, přímo v sobotu 13. května, a počet návštěvníků je omezený. Registrovat se mohou pomocí služby GoOut.cz. Vstupné z prohlídek bude rozděleno napůl a podpoří spolek Memoria, který bojuje za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti, a projekt Paměť národa.

Studenti gymnázia pod vedením Drahomíra Hlaváče už v poslední dubnový pátek nainstalovali na Mariánském náměstí výstavu Příběhy 20. století, která bude k vidění do 15. května. A budou to právě dvě „gymplácké“ studentské kapely, které při závodu zajistí přímo na náměstí hudební kulisu. V 17.15 je vystřídá herec a zpěvák Tomáš David, kterého návštěvníci Slováckého divadla znají jako Ježíše z rockové opery Jesus Christ Superstar, se svou kapelou Naive Collective.

V rámci doprovodného projektu ještě absolvují studenti gymnázia promítání filmu Okupace a následnou besedu s herečkou Antonií Formanovou. Pro veřejnost bude určen program Dějiny v kině: Cena facky v pondělí 22. května. Kino Hvězda promítne záznam inscenace Slováckého divadla Cena facky aneb Gottwaldovy boty a proběhne i debata se členy spolku Memoria o vývoji okolo areálu uherskohradišťské věznice.

Partnery Běhu pro Paměť národa v Uherském Hradišti jsou Městská kina, Klub kultury a Slovácké divadlo. Záštitu nad akcí převzali starosta města Uherské Hradiště Ing. Stanislav Blaha a starosta města Staré Město Mgr. Martin Zábranský. Hlavním partnerem uherskohradišťského běhu se opět stala Advokátní kancelář Petráš Rezek.

Běh pro Paměť národa se uskuteční v květnu na 12 místech po celé České republice. Každý účastník si může vybrat konkrétní příběh nebo skupinu lidí, kteří ve 20. století bojovali za svobodu a demokracii, a Běžet za… na svém startovním čísle. Výtěžek ze startovného poputuje na další natáčení příběhů pamětníků 20. století a rozšíření veřejně přístupné sbírky Paměť národa, kterou organizátoři budují ve spolupráci s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů.

Další podrobnosti, aktuality a možnost registrace najdou zájemci na www.behpropametnaroda.cz.

Zdroj foto: Paměť národa